Dołącz do nas na facebooku

Konkurs na Dzień Matki

Dziś Dzień Matki!

Z tej okazji CH Jantar w Wejherowie organizuje super konkurs!
Weź udział i wygraj fryzjerską metamorfozę dla Siebie i Mamy w profesjonalnym Salonie Fryzjerskim Adam w CH Jantar!
Co trzeba zrobić? To proste!

1. Dokończ zdanie “Mam najlepszą mamę na Świecie, bo...”. Odpowiedź umieść w komentarzu pod postem dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/177313362449003/posts/1841183079395348/ .
2. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
3. Forma odpowiedzi jest dowolna (wpis, filmik, zdjęcie itp.).
4. Wygrywa osoba, której odpowiedź (komentarz) uzyska najwięcej like'ów.
5. Konkurs trwa do 30 maja 2021r. Ogłoszenie wyników już 31 maja!

 

Regulamin akcji “Dzień Matki z CH Jantar”

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Handlowe Jantar, ul. Obrońców Helu 3, 84-300 Wejherowo. Siedziba zarządcy znajduje się przy ul. Przemysłowej 35a, 84-300 Wejherowo.
 2. Akcja trwa w dniach od 26.05.2021 r. do 30.05.2021 r. godz. 23:59
 3. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Uczestnikiem akcji może zostać każdy, kto w dniach jej trwania w komentarzu pod postem konkursowym, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/177313362449003/posts/1841183079395348/, umieści odpowiedź na konkursowe zadanie - dokończyć zdanie “Mam najlepszą mamę na świecie, bo...”.
 5. W ramach akcji do wygrania jest 1 pakiet zabiegów fryzjerskich dla dwóch osób - Mamy i Córki / Syna (Pakiet obejmuje obcięcie oraz stylizację włosów wraz z instruktażem dbania o włosy).
 6. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 31.05.2021r. na podstawie największej ilości reakcji pod komentarzem. Zwycięzcy zostaną poproszeni o napisanie wiadomości prywatnej w celu przekazania szczegółów odbioru nagrody lub otrzymają wiadomość zwrotną w formie wiadomości na Facebooku z informacją o wygranej oraz prośbą o potwierdzenie tożsamości.
 7. Nagrody będą do odebrania w Salonie Fryzjerskim Adam, zlokalizowanym w Centrum Handlowym Jantar, ul. Obrońców Helu 3 w Wejherowie. Nagroda jest ważna do 31 lipca 2021r.
 8. Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie, może skorzystać z niej tylko zwycięzca i wskazana w w wiadomości druga osoba. Z pakietu zabiegów fryzjerskich można skorzystać w dniu ustalonym z salonem Adam. Podczas odbioru nagrody należy okazać dowód potwierdzający tożsamość.
 9. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z odbiorem nagrody.
 10. Poprzez udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na udział w sesji zdjęciowej (relacja z metamorfozy), która zostanie opublikowana na profilu Facebook CH Jantar, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/JantarWejherowo/
  ---

RODO

a. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Eura-Tech J. Obszyński Sp. Jawna z siedzibą w Wejherowie, ul. Przemysłowa 35 a.

b. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana tylko dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

c. Dane osobowe są udostępnione przez uczestnika konkursu wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane jedynie przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

d. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

I. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (a) o celach przetwarzania danych, (b) o kategoriach przetwarzanych danych,(c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (d) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (e) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (f) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach

II. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

III. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).

IV. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (a) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (b) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (c) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.